Medically proven logo

Предизвиканите от слънцето увреждания са видими само в бъдещето

Daylong™ - Новини за добра защита от слънцето.

Предизвиканите от слънцето увреждания са видими само в бъдещето, но не и ако се използва ултравиолетова светлина. Ултравиолетова камера показва на минаващите хора как изглежда кожата им на ултравиолетова светлина. Гледайте и ще бъдете изумени колко голямо е значението на слънцезащитата.